Announcement

Collapse
No announcement yet.

[READ THIS] The Rules

Collapse
This topic is closed.
X
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • [READ THIS] The Rules

  The Rules
  These rules apply both to the forum and in-game.  * Please use language that is appropriate for all ages. Profanity will not be tolerated *in any language*. Let’s make sure Hello Hero is a game the whole family can play!

  * Please keep the environment friendly and encouraging. Harassment and bullying will not be tolerated. Remember to treat your fellow guardians with the respect you wish to receive!

  * Please be courteous to others by keeping caps lock off. It is considered yelling on the internet and we don't want to yell at our fellow guardians!

  * FinconMilo, as much as he would like to, is unable to give out heroes or carats. Asking in chat does not change this. Instead, ask him about kimchi and life in Korea!

  * Since chat can be chaotic when FinconMilo is around, suggestions and ideas get lost amongst the madness. To have your idea heard and considered, submit it to Milo and the rest of the development team at http://forum.helloherogame.com!

  * Only Fincon Employees have ‘GM’ or ‘Fincon’ before their name. Adding it to yours will not make you a gm, sadly, and will only get you banned. Keep playing hard though, and maybe someday you will join the team!

  * Portraying false claims such as receiving carats/stamina/energy for joining a guild or recommending a player is not allowed and may lead to a ban. Please keep chat helpful and honest!

  * Advertising services for Hello Hero such as, but not limited to, carats, heroes, gold, or hacks, is not permitted and will lead to a permanent ban.

  * Posting inappropriate or potentially harmful web addresses, whether or not they are related to Hello Hero, is not tolerated and may lead to a ban.

  * Spamming chat with words, random characters, and/or blank space is disruptive and will not be tolerated. You wouldn’t do that, though, would you?

  * Attacking, insulting, harassing a moderator or a GM is not permitted. Doing so will result to a ban. The Mod team may not be able to ban but they sure work hard for the Hello Hero community. They deserve every right not to be insulted and harassed!


  * Encouraging others to break any of the rules will also not be tolerated.

  *Abusing Payment Refund system (purchasing carats, using them, then processing a refund) is not tolerated and will result in an automatic permanent account ban.  Above all, please keep in mind that Hello Hero is a family-oriented game that all players should enjoy. By adhering to these rules along with common sense and courtesy, you can help us create a fun environment everyone will want to be a part of!

  And always remember: If you do see behavior that you believe is inappropriate, simply take a picture of the offense and submit a support ticket at bit.ly/helloherosupport with the attached photo. Fincon will handle it from there!  Shortlink: bit.ly/hellochatrules
  For more specific forum rules: http://bit.ly/ZSOFq9
  For Hello Hero Terms of Service: http://bit.ly/10XYWRW
  Last edited by Moody; 07-30-2015, 05:00 AM.
  _______________________________________________
  Chat Rules: bit.ly/hellochatrules
  New Support Ticket: bit.ly/helloherosupport
  http://hellofacepuncher.com/sig.png
  My Guild Website: www.hellofacepuncher.com

 • #2
  Mga alituntunin sa pag cha-chat.
  These rules apply both to the forum and in-game chat.
  *Mangyaring gumamit ng mga salita na naangkop para sa lahat. Ang pag mumura o pambabastos ang hindi pinapahintulutan sa kahit anong wika. Siguraduhin nating pang-pamilya ang larong Hello Hero!

  *Mangyaring panatiliing ka-aya aya at magiliw ang larong ito. Ang panliligalig at pang aapi ay hindi pinapahintulutan. Tandaan na tratuhin ang iyong mga manlalarong Guardian ng may respetong nararapat matanggap ng bawat tao.

  *Mangyaring maging magalang sa ibang manlalaro sa pag hindi gamit ng CapsLock sa chat. Ito ay itinuturing na pag sigaw sa internet at ayaw nating sinisigawan ang ating mga kapwa Guardians!

  *FinconMilo, gustuhin man nya, hindi sya maaring mag bigay ng mga Hero o Carats. Naisin man niya ay hindi niya ito mababago, sa halip tanongin mo siya tungkol sa kimchi o buhay ang sa Korea.

  *Dahil maaring maging magulo sa chat pag nandoon si FinconMilo, maaring mawala o hindi agarang mapansin ang inyong mga mungkahi at ideya. Para mapansin at mapagusapan ng mga namamahala ng laro ang inyong mga ideya at suhestyon, magpasa ng support ticket sa :http://forum.helloherogame.com !

  *Ang mga empliyado lang ng Fincon ang may "GM" o "Fincon" bago ang pangalan nila. Hindi ka magiging GM pag ito ay iyong idinagdag sa iyong pangalan at ikaw ay maaring pang ma-ban. Maglaro lang ng maigi at balang araw maaring kang makasama sa "Fincon team".

  *Ang pagpapanggap at pagsisinungaling gaya ng pagsasabi na nakatanggap ng carats/stamina/energy sa pag sali ng guild or pag rerekomenda ng manlalaro ay hindi pinapayagan at maari itong mapunta sa pag ban. Panatilihing maging matulungin at tapat sa chat.

  *Paglalako o di kaya'y lantarang pagaalok ng mga serbisyong may kinalaman sa Hello Hero tulad ng, ngunit hindi lamang nalilimitahan sa, hindi patas na pagkakaron ng carats, heroes, gold, o maging mga hacks, ay ipinagbabawal at hahantong sa pagkaka-ban ng account sa larong ito.

  *Ang pang popost ng hindi naangkop at maaring makapinsalang mga web-addresses, mangyaring tungkol sa Hello Hero o hindi ay hindi pinapahintulutan at maaring humantong sa pagka-ban sa larong ito.

  *Pag iispam sa chat ng mga salita at random na karakter o blankong mensahe ay nakakaantala at hindi pinapahintulutan. Hindi mo naman siguro gagawin 'yun, hindi ba? :O

  * Pag-atake, pag -iinsulto o panliligalig ng moderator o isang GM ay hindi pinahihintulutan. Ang pag-gawa nito ay mag reresulta sa pag ka ban. Ang koponan ng moderator ay maaring hindi magawang i-ban kung sino man ang lumabag nito ngunit gagawin ang lahat para sa komunidad ng Hello Hero. Sila ay karapatdapat na itrato ng tama at hindi insultuhin o harasin.


  *Ang pag hinihikayat sa iba na mag labag sa mga alituntunin ay hindi pahihintulutan

  *Ang pag aabuso ng "Payment Refund system" (pagbili ng carats at pag gamit sabay ng pag pproseso ng refund) ay hindi pinahihintulutan at mag reresulta ito sa permanenteng pag ban ng iyong account.

  Higit sa lahat, pakitandaan na ang Hello Hero ay isang pang-pamilyang laro na dapat tangkilikin ng lahat ng manlalaro. Sa pag sunod sa mga alituntuning ito na may isip at pag galang, maari kang maka-tulong sa pag gawa ng masayang kapaligiran para sa lahat.

  Palaging pakakatandaan: Pag ikaw ay nakakita ng hindi ka aya ayang pag uugali, mangyaring kuhaan ng screenshot at mag sumite ng support ticket sa
  bit.ly/helloherosupport na nakalakip at litrato. Fincon na ang bahala doon.


  Shortlink: bit.ly/hellochatrules
  Para sa mga iba pang alituntunin sa forum: http://bit.ly/ZSOFq9
  Para sa Tema at Serbisyo ng Hello Hero: http://bit.ly/10XYWRW  Thanks pillowfairy for the help!
  Last edited by Moody; 07-30-2015, 05:00 AM.
  Chaos stroke!

  Comment

  Working...
  X